obey-robots.txt
Onze belofte aan Nederland

Er is veel gesproken over onze voorgestelde fusie met Tele2. Zoals verwacht is de Europese Commissie gestart met de tweede fase om meer onderzoek te doen om zo tot een geïnformeerd besluit te komen. Dit is gebruikelijk bij een fusie van deze omvang. We gaan er vanuit dat we aan het eind van het jaar groen licht krijgen.

Waarom is de fusie noodzakelijk?
Op dit moment wordt de markt gedomineerd door KPN en VodafoneZiggo. Voor de consument valt daardoor meestal weinig te kiezen. Samen met Tele2 kunnen we dit veranderen! Door onze krachten te bundelen kunnen wij Nederland meer keuzevrijheid geven tegen scherpere prijzen en met meer innovatie. Vergelijk dit met de Spaanse voetbalcompetitie, die altijd werd gedomineerd door Barcelona en Real. Wij creëren een nieuwe uitdager; Atletico Madrid. De Nederlandse consument en de telecommarkt hebben deze fusie nodig. Om te laten zien waartoe we samen met Tele2 in staat zijn, hebben we een aantal beloftes gemaakt die we willen uitvoeren zodra de fusie een feit is.

Onze beloftes
Zo gaan we als eerste landelijk 5G lanceren in 2020. Nederland loopt daarmee voorop in Europa. Samen met Tele2 kunnen we meer investeren in nieuwe technologieën. Wij committeren ons aan de uitrol van glasvezel. Na de fusie beloven wij, dat de prijzen voor vast de komende drie jaar niet stijgen, behalve de inflatiecorrectie. Verder beloven wij de digitale ongelijkheid te dichten. Het is eenvoudig niet meer acceptabel dat een half miljoen huishoudens nog steeds een langzame of slechte internetverbinding hebben. Dit zal verleden tijd zijn na de fusie.

----------------------------------------------------------------

Our promise to the Dutch consumer

Much has been said with regard to our planned merger with Tele2. As expected the European Commission started the second phase to do an in depth investigation to come to an informed decision. Which is quite common for a merger of this size. We expect that we will get a green light before the end of the year.

Why is this merger necessary?
Currently the market is dominated by KPN and VodafoneZiggo, leaving consumers with not much of a choice most of the time. Together with Tele2 we will change this. Through our joined forces we will give the Netherlands more freedom of choice, sharper prices and more innovation. Compare this with the Primera Division always dominated by Barcelona and Real, we are creating a new challenger; Atletico Madrid. The Dutch consumers and the telecom market need this merger. To show what we are capable of together with Tele2, we have a few promises to the Netherlands, which you can hold us to once the merger is a fact.

Our promises
We will launch nationwide 5G by 2020 and the Netherlands will be one of the first European markets with 5G. We want to join forces because together with Tele2 we can invest more into new technologies. We are committed to roll-out fiber. After the merger we promise not to raise prices on fixed for three years, except to correct for inflation. Furthermore we promise to close the digital divide. It is simply no longer acceptable that half a million households still have a poor or slow internet connection. Once we join forces this all will be history.

 

 

 
Bron: T-Mobile
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.